Tumblelog by Soup.io
 • bazant
 • EmilieBronte
 • baghera
 • alter-ego
 • strikeapose
 • rani
 • Vichy
 • belledejour
 • otsana
 • dziewczynawolczykija
 • Beatrix
 • RedPenny
 • bertnerni
 • steelbreaker
 • kaleidoscopex
 • yesteryear
 • Foxyladyy
 • carln
 • holamasdo
 • shutters
 • FutrzaQ
 • seekir
 • richardth
 • greendaemon
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 22 2018

July 21 2018

1518 2c92
Reposted fromalleyways alleyways viamyszkaminnie myszkaminnie
1508 d859
Reposted from4777727772 4777727772 vialittlemouse littlemouse
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viatwiggylaw twiggylaw
9834 0ce3 550
Reposted from4777727772 4777727772 viatwiggylaw twiggylaw
5538 d771 550
Reposted from4777727772 4777727772 viawolalabym wolalabym
4254 0125 550
Reposted from4777727772 4777727772 viatwiggylaw twiggylaw

July 19 2018

3916 d5ef

fehral:

oldfarmhouse:

In the woods

http://pin.it/_lbPcvw

F E H R A L | win or learn, never lose. | IG: itsjesslam

Fire Clouds
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viafreeway freeway
1798 22c4
Reposted fromfitspro fitspro viajabolmax jabolmax
5524 bfbd 550
Reposted fromharmony harmony vianieobecnosc nieobecnosc
1619 76bd
Reposted fromursa-major ursa-major vianieobecnosc nieobecnosc
KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY. ŻE NIE JEST ŁADNY. ŻE ZA MAŁO WIE. I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
— Małgorzata Halber ,,Najgorszy człowiek na świecie"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl